O vydání výpisu z trestního rejstříku je možné zažádat na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT. Zde je možné nechat si vystavit výpis z trestního rejstříku, a na požádání je do výpisu možné zahrnout i údaje z trestního rejstříku jakéhokoliv dalšího členského státu EU, ve kterém žadatel pobýval, včetně Slovenské republiky.

Více informácí týkající se vydání výpisu z trestního rejstříku naleznete na uvedených stránkach Czech POINTu.

https://www.czechpoint.cz/public/accord_posts/vypis-z-rejstriku-trestu/

https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby-pro-verejnost/