Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Brne

  

Upozornenie
! K súčasti náplne práce nášho konzulátu NEPATRÍ konzulárna a vízová agenda. So všetkými záležitosťami spadajúcimi pod túto agendu (občianske a vodičské preukazy, cestovné doklady, výpis z registra trestov, matričná agenda a pod.) sa obracajte na
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe.

Korešpondenčná adresa:
IBC, Příkop 4

602 00 Brno

Adresa kancelárie:

IBC, Příkop 6 - 6. poschodie

602 00 Brno

Mob (mimo pracovnej doby): +420 734 287 623

Dostupný v pracovné dni od 9.00 do 16.00


Tel:   +420 511 440 079

Z technických príčin do odvolania nedostupný!


E-mail: info@konzulat.eu

Úradné hodiny -
Pondelok: 9:00 – 12:00 hod.
Streda:  9:00 – 12:00 hod.

 

Prosíme ctených občanov aby sa na nás naďalej v rámci možnosti obracali výlučne telefonicky či elektronicky na uvedených číslach a emailovej adrese.

 

Zobraziť polohu konzulátu na mape.

Oznamujeme Vám, že pevná linka je z technických príčin až do odvolania nedostupná. V prípade potreby nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu alebo mobilného t.č. .

Upriamte pozornosť oznamu hore na stránke ohľadom kompetencií honorárneho konzulátu. Do týchto kompetencií NEPATRÍ vízová, dokladová ani konzulárna ageda (vydávanie občianskych preukazov a pasov), hlásenie straty dokladov (na území českej republiky sa prosím s týmto hlásením obracajte na cudzineckú políciu ČR a následne na Veľvyslanectvo SR v Prahe), matričná agenda (vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov) ani nijaká agenda spojená s overovaním podpisov či vydávaním oficiálnych potvrdení. Všetky zmienené agendy spadajú VÝLUČNE pod kompetencie Veľvyslanectva SR v Prahe.

Prosíme Vás aby ste sa na nás naďalej v rámci možnosti obracali VÝLUČNE formou emailu alebo telefonicky na uvedených číslach.