OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Brne

  

Korešpondenčná adresa:
IBC, Příkop 4

602 00 Brno

Adresa kancelárie:

IBC, Příkop 6 - 6. poschodie

602 00 Brno


Tel:   +420 511 440 079

Dostupný počas úradných hodín v pondelok a v stredu v čase od 9.00 do 12.00

Mob: +420 734 287 623

Dostupný v pracovné dni od 9.00 do 17.00


E-mail: info@konzulat.eu

Úradné hodiny
Pondelok: 9.00 – 12.00 hod.
Streda:    9.00 – 12.00 hod.

Prosíme ctených občanov aby sa na nás naďalej v rámci možnosti obracali výlučne telefonicky či elektronicky na uvedených číslach a emailovej adrese.

Zobraziť polohu konzulátu na mape.

Informujeme ctených občanov, že od 27.4.2020 (pondelok) prechádza honorárny konzulát do stávajúceho režimu ako pred vyhlásením núdzového stavu. Upriamte pozornosť oznamu dole na stránke ohľadom kompetencií honorárneho konzulátu. Do týchto kompetencií NEPATRÍ vízová, dokladová ani konzulárna ageda (vydávanie občianskych preukazov a pasov), hlásenie straty dokladov (na území českej republiky sa prosím s týmto hlásením obracajte na cudzineckú políciu ČR a následne na Veľvyslanectvo SR v Prahe), matričná agenda (vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov) ani nijaká agenda spojená s overovaním podpisov či vydávaním oficiálnych potvrdení. Všetky zmienené agendy spadajú VÝLUČNE pod kompetencie Veľvyslanectva SR v Prahe.

Vydávanie oficiálnych nót spojených s tranzitom a/alebo prechodom cez hranice spadá VÝLUČNE pod kompetencie Veľvyslanectva SR v Prahe.

Prosíme Vás aby ste sa na nás naďalej v rámci možnosti obracali VÝLUČNE telefonicky na uvedených číslach alebo vo formou emailu.

Upozorňujeme tiež občanov, že vstup na honorárny konzulát bude umožnený iba tým, ktorí budú mať riadne zakrytý nos a ústa respirátorom, rúškou, šálom či šatkou alebo iným vyhovujúcim spôsobom. Bez adekvátnej ochrany nosu a úst Vám vstup na honorárny konzulát nebude umožnený!

_______________________________________________________________________________

Informácie pre občanov Slovenskej republiky ohľadom šíriacej sa epidémie spôsobenej vírusom COVID-19:

Z dôvodu širiacej sa epidémie sú slovenské hranice uzatvorené pre všetkých okrem občanov SR a cudzincov s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Upozorňujeme týmto občanov iných štátov že bez trvalého alebo prechodného pobytu sa momentálne na Slovensko nedostanú. Výnimku z vycestovania majú osoby s ťažkým zdravotným stavom, či tehotné ženy, ktoré na Slovensko prichádzajú z dôvodu zákroku, liečby či vyšetrenia, ktoré je esenciálne pre zachovanie života. Ďalej touto výnimkou disponujú osoby, ktoré sú pracovníkmi v rámci tzv. kritickej infraštruktúry. Zmienené osoby budú na prekročenie hraníc potrebovať oficiálnu nótu vystavenú Veľvyslanectvom SR v Prahe. Upozorňujeme Vás, že o zmienenú nótu je potrebné žiadať s časovým predstihom aspoň 48 hodín!

_______________________________________________________________________________

Vláda SR s platnosťou od 30.3.2020 upravuje podmienky príchodu slovenských občanov zo zahraničia na územie SR a následnej karantény. Po príchode na Slovensko ide každý kto prišiel zo zahraničia do povinnej ŠTÁTOM ZRIADENEJ KARANTÉNY (Gabčíkovo, Donovaly, Liptovský Ján) po dobu preukázania negatívneho výsledku na COVID-19. Výnimku majú osoby so sťaženou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s mentálnou či psychickou diagnózou, tehotné ženy, osoby nad 75 rokov a ich prevádzajúce osoby, ktoré sa preukážu negatívnym testom na COVID-19, ktorý nebude starší ako 48 hodín, ZŤP osoby a maloleté osoby, prichádzajúce v sprievode rodičov/príbuzných, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Všetci vyššie zmienený idú následne do domácej karantény po dobu 14 dní.

V prípade návratu na Slovensko upozorňujeme, že v časovej lehote 72 hodín pred príchodom je nutné vyplniť formulár, ktorí nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/registracia).

________________________________________________________________________________

Vlaková ani autobusová doprava medzi štátmi nepremáva. Prechod cez hranice je možný iba formou individuálnej dopravy.

Po množiacich sa otázkach z Vašej strany uvádzame, že honorárny konzulát nemá v kompetencií organizovať hromadnú prepravu slovenských občanov späť na Slovensko. Žiadnu takúto hromadnú dopravu, či kyvadlovú dopravu medzi hranicami organizovať nebude. Repatriáciu slovenských občanov z Českej republiky má na starosti výhradne Veľvyslanectvo SR v Prahe. S prípadnou žiadosťou o poskytnutie prepravy na Slovensko prosím kontaktujte zmienené veľvyslanectvo. POZOR: Ministerstvo zahraničia a európskych záležitostí príjma žiadosti o repatriáciu slovenských občanov do polnoci 2.4.2020. Po tomto ukončí príjmanie žiadostí o repatriáciu a postupne ukončí i repatriačné cesty podľa počtu nahlásených občanov. Viac na stránke  https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/repatriacia

S platnosťou od 30.3.2020 bude každý občan Slovenskej republiky či cudzinec s trvalým alebo prechodným pobytom na SR, ktorý sa plánuje vrátiť na Slovensko zo zahraničia cez Českú republiku potrebovať oficiálnu nótu vystavenú Veľvyslanectvom SR v Prahe. Upozorňujeme Vás, že o túto nótu je nutné požiadať s časovým predstihom aspoň 48 hodín. V prípade záujmu vystavenia tejto nóty kontaktujte Veľvyslanectvo SR na adrese cons.prague@mzv.sk s nasledovnými údajmi:

            Pokiaľ sa dopravujete cez ČR osobným motorovým vozidlom: meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, dátum a miesto a presný čas vstupu a výstupu do/z ČR, evidenčné číslo vozidla a plánovanú trasu cez územie ČR po hranicu so SR. Údaje je potrebné zaslať samostatne pre každú prepravovanú osobu.

           Pokiaľ sa z tretieho štátu do ČR dopravíte letecky na letisko Václava Havla, je potrebné aby ste si na Slovensko zabezpečili prepravu súkromným motorovým vozidlom.

Tranzit hromadnou dopravou cez ČR z tretieho štátu (autobus, vlak) už nie je možný.

Podrobnejšie informácie spolu s dokumentmi, ktoré k Vašej žiadosti priložíte nájdete na odkaze Veľvyslanectva SR v Prahe: https://www.mzv.sk/web/praha/detail/-/asset_publisher/bZtjMy3iNwbo/content/cesko-tranzit-cez-uzemie-ceskej-republiky-od-30-marca-2020-00-00/10182?p_p_auth=VclPX4Kw&_101_INSTANCE_bZtjMy3iNwbo_redirect=%2Fweb%2Fpraha%2Fspravy

Ohľadom momentálnej situácie a najnovších uznesení prosím sledujte aktuality na stránkach Veľvyslanectva SR v Prahe.

V súvislosti opatrení príjmanej Slovenskou republikou sledujte stránky ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/), ministerstva zdravia SR (https://health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19) a oficiálnu stránku o ochorení COVID-19 (https://www.korona.gov.sk/). S Vašimi otázkami v súvislosti s momentálnou situáciou prosím kontaktujte Veľvyslanetcvo SR v Prahe na uvedených kontaktoch (https://www.mzv.sk/web/praha/domov).         

Odporúčame obmedziť pohyb v záujme prevencie na minimum. Pokiaľ nemusíte nutne cestovať na Slovensko a máte v Česku alebo v zahraničí kde zostať, prosím prečkajte toto obdobie na mieste, na ktorom sa nachádzate.

_____________________________________________________________________

Upozornenie! K súčasti náplne nášho konzulátu NEPATRÍ konzulárna a vízová agenda. So všetkými záležitosťami spadajúcimi pod túto agendu (občianske a vodičské preukazy, cestovné doklady, výpis z registra trestov, matričná agenda a pod.) sa obracajte na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe.