Vzhledem ke skutečnosti, že do kompetencí Honorárního konzulátu SR v Brně nespadá dokladová agenda, prosíme vážené občany, aby žádosti týkající se vyhotovení nového dokladu totožnosti z důvodu ztráty, odcizení, či vypršení platnosti předkládali výhradně na Velvyslanectví SR v Praze.

Podrobné informace týkající se vyhotovení nového pasu najdete na stránkách Velvyslanectví SR v Praze: https://www.mzv.sk/web/praha/sluzby/konzularne-sluzby/cestovny-pas

Podrobné informace týkající se vyhotovení nového občanského průkazu najdete na stránkách Velvyslanectví SR v Praze: https://www.mzv.sk/web/praha/sluzby/konzularne-sluzby/obciansky-preukaz