Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Brne

  

Korešpondenčná adresa:
IBC, Příkop 4

602 00 Brno

Adresa kancelárie:

IBC, Příkop 6 - 6. poschodie

602 00 Brno

Mob: +420 734 287 623

Dostupný v pracovné dni od 9.00 do 17.00


Tel:   +420 511 440 079

Z technických príčin do odvolania nedostupný!


E-mail: info@konzulat.eu

Úradné hodiny
Pondelok: 9.00 – 12.00 hod.
Streda:    9.00 – 12.00 hod.

Prosíme ctených občanov aby sa na nás naďalej v rámci možnosti obracali výlučne telefonicky či elektronicky na uvedených číslach a emailovej adrese.

Zobraziť polohu konzulátu na mape.

Oznamujeme Vám, že pevná linka je z technických príčin až do odvolania nedostupná. V prípade potreby nás prosím kontaktujte prostredníctvom mobilného t.č. alebo emailu.

Upriamte pozornosť oznamu dole na stránke ohľadom kompetencií honorárneho konzulátu. Do týchto kompetencií NEPATRÍ vízová, dokladová ani konzulárna ageda (vydávanie občianskych preukazov a pasov), hlásenie straty dokladov (na území českej republiky sa prosím s týmto hlásením obracajte na cudzineckú políciu ČR a následne na Veľvyslanectvo SR v Prahe), matričná agenda (vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov) ani nijaká agenda spojená s overovaním podpisov či vydávaním oficiálnych potvrdení. Všetky zmienené agendy spadajú VÝLUČNE pod kompetencie Veľvyslanectva SR v Prahe.

Prosíme Vás aby ste sa na nás naďalej v rámci možnosti obracali VÝLUČNE telefonicky na uvedených číslach alebo vo formou emailu.

Upozorňujeme tiež občanov, že vstup na honorárny konzulát bude umožnený iba tým, ktorí budú mať riadne zakrytý nos a ústa respirátorom, rúškom, šálom či šatkou alebo iným vyhovujúcim spôsobom. Bez adekvátnej ochrany nosu a úst Vám vstup na honorárny konzulát nebude umožnený!

Upozornenie! K súčasti náplne nášho konzulátu NEPATRÍ konzulárna a vízová agenda. So všetkými záležitosťami spadajúcimi pod túto agendu (občianske a vodičské preukazy, cestovné doklady, výpis z registra trestov, matričná agenda a pod.) sa obracajte na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe.