V případě krádeže občanského průkazu nebo cestovního pasu vydaného Slovenskou republikou je nutné tuto událost oznámit na nejbližším oddělení policie ČR.

V případě ztráty občanského průkazu nebo cestovního pasu vydaného Slovenskou republikou je nutné tuto událost oznámit na příslušném oddělení cizinecké policie ČR.

Následně je nutné tuto ztrátu nebo odcizení dokladu totožnosti telefonicky nebo na emailové adrese ohlásit na Velvyslanectví SR v Praze, nebo na dokladovém oddělení policie SR, na kterém byl daný doklad vyhotovený z důvodu zablokování dokladu ve věci prevence zneužití osobních údajů.

Vydání nového dokladu totožnosti na území ČR spadá výhradně do kompetencí Velvyslanectví SR v Praze. Více informací najdete na níže uvedené adrese: https://www.mzv.sk/web/praha/konzularne_informacie/obciansky_preukaz