5. října 2023 se uskutečnilo setkání hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha s představiteli brněnského diplomatického sboru, na kterém nechyběl ani pan honorání konzul Slovenské republiky Jaroslav Weigl.