Ve dnech 24. a 25. dubna 2024 navštívila Brno velvyslankyně Slovenské republiky, paní Ingrid Brocková. Během své návštěvy se zúčastnila několika schůzek v doprovodu pana honorárního konzula Jaroslava Weigla. Jednou z nich byla také návštěva hejtmana Jihomoravského kraje, pana Jana Grolicha, kde byla mimo jiné diskutována spolupráce Jihomoravského kraje se sousedícími slovenskými regiony.