Krajina zážitkov

Slovensko je výnimočná krajina. Na  relatívne malom území môžete nájsť takmer všetko. Prírodné skvosty, historické pamiatky, bohatú ľudovú kultúru a folklór, ale aj technické unikáty a zábavu v rušných uličkách miest. Nechajte sa očariť jej krásami a vychutnajte si neopakovateľnú atmosféru, ktorú vám ponúka. Spoznajte príťažlivosť prírodných scenérií snúbiacu sa s bohatou históriou, kultúrou a  tradíciami. Objavte Slovensko, krajinu priateľov. Príďte sa sami presvedčiť o rozmanitosti prírody. Prekvapí vás pôvabnosť hlbokých dolín strážených majestátnymi končiarmi vysokých hôr, krištáľovo čisté horské bystriny a potoky, ale aj množstvo divo žijúcich zvierat. Doprajte si neobyčajné zážitky poznávaním malebných historických miest či pozoruhodných pamiatok svetového významu. Ochutnajte jedinečnú chuť regionálnych špecialít a tradičnú národnú gastronómiu. Toto je len pár riadkov z  pestrej knihy, ktorej autorom je Slovensko, jeho príroda, história, kultúra a  tradície. 

Slovakia is truly a  unique country – where else could find just about everything contained within such a  relatively small territory. Natural wonders, historical monuments, a rich folk culture and folklore, unique technical attractions, and entertainment right on the busy city streets. Let yourself become enchanted by its beauties, and enjoy the unforgettable atmosphere you’re bound to find here. Discover the appeal of its natural scenery and storied history, culture, and traditions. Discover Slovakia. Come and see the country’s  immense range of natural diversity for yourself. You’ll be amazed by the elegance of its deep valleys guarded by majestic mountain peaks, by its crystal clear mountain tributaries and streams, and by its many wild animals. Revel in the special experience of getting to know the country’s picturesque historical towns and impressive world heritage monuments. Taste the unique flavours of its regional specialties and traditional national cuisine. Th ese are just a  few lines from the colourful book written by Slovakia itself through its enduring nature, history, culture, and tradition.

Die Slowakei ist ein besonderes Land. Auf einer relativ kleinen Fläche können sie beinahe alles finden. Prächtige Natur, historische Denkmäler, reiche Volkskultur und Folklore, aber auch technische Unikate und das Vergnügen in den lebhaften Stadtgassen. Lassen sie sich von der Schönheit dieses Landes bezaubern und genießen sie die unvergleichliche Atmosphäre, die Ihnen die Slowakei bietet. Hier treffen sie auf herrliche Landschaften, vereint mit reicher Geschichte, Kultur und Traditionen. Entdecken sie die Slowakei, das Land der Freunde. Lassen sie sich von der Vielfalt der Natur überraschen. Tiefe Täler durchziehen die majestätischen Gipfel der hohen Berge mit kristallklaren Bergströmen und Bächen und eine Menge Wildtiere erwartet sie. Erfreuen sie sich an malerischen historischen Städte oder an Denkmälern mit weltweiter Bedeutung. Probieren sie regionale Spezialitäten der traditionellen nationalen Gastronomie. Dies sind nur wenige Zeilen eines bunten Buches, dessen Verfasser die Slowakei mit ihrer Natur sowie ihrer Geschichte, Kultur und Traditionen ist. 

(Zdroj: Travel in Slovakia Good idea)