Informace  týkající se udělení státního občanství

Pro veškeré informace týkající se udělení slovenského, či českého státního občanství je nutné se obrátit na Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze, případně na sekci webových stránek zabývajícíc se touto probelmatikou:

https://www.mzv.sk/web/praha/sluzby/konzularne-sluzby/statne-obcianstvo.