OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Informácie ohľadom udelenia českého občianstva a dvojitého občiantstva pre občanov SR

Zásadné podmienky pre udelenie českého občiantva:

1. Nutný nahlásený trvalý pobyt v Českej republike po dobu minimálne 3 rokov

2. Trestná bezúhonnosť 

3. Znalosť českého jazyka

4. Znalosť českých reálií

5. Neporušenie poviností vyplývajúcich z právnych predpisov po dobu minimálne 3 rokov

6. Preukázanie výšky a zdroja príjmov

7. Nezaťažovanie systému štátnej podpory alebo systému pomoci v hmotnej núdzi

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o udelenie občianstva:

1. Rodný list

2. Oddací list alebo doklad o vzniku registrovaného partnerstva

3. Doklad o rozvode manželstva alebo zrušení registrovaného partnerstva

4. Úmrtný list zosnulého manžela/ manželky alebo partnera/patnerky

5. Výpis z registra trestov alebo iný doklad preukazujúci trestnú bezúhonnosť žiadateľa

6. Životopis v českom jazyku s údajmi ohľadom pobytu, štúdiu či pracovnými skúsenosťami v Českej republike

7. Doklad o absolvovaní skúšky z českého jazyka a českých reálií

8. Doklad preukazujúci trvalý pobyt žiadateľa na území Českej republiky

9. Potvrdenie od finančného úradu a colnej správy ohľadom žiadnych evidovaných nedoplatkov voči príslušným  orgánom. Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 30 dní.

10. Doklad o príjme finančných zdrojov k zajistení životných potrieb v ČR. V prípade pracujúceho žiadateľa je potrebné doložiť potvrdenie o zamestnaní spolu s výškou mesačnej mzdy a praovnou zmluvou.

11. Doklad ohľadom žiadnych evidovaných nedoplatkov voči sociálnej a zdravotnej poisťovni.

12. V prípade že je žiadateľ študentom, je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu a posledné vysvedčenie či výpis z vysokoškolského indexu.

Za udelenie českého štátneho občianstva sa hradí poplatok vo výške 2000 Kč v prípade dospelého žiadateľa, v prípade neplnoletého žiadateľa je tento poplatok 500 Kč. Tento poplatok sa hradí až v momente kladného vybavenia žiadosti po prijatí "Listiny o udelení štátneho občianstva Českej republiky". 

Po udelení českého občianstva, rodné štátne občianstvo danému žiadateľovi zaniká.

O dvojité občiastvo v Českej republike, s ponechaním rodného občianstva žiadateľa, je možné žiadať len v prípade vstupu do manželského zväzku alebo registrovaného partnerstva s rodeným občanom Českej republiky

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra Českej republiky - http://www.mvcr.cz/clanek/udeleni-statniho-obcanstvi-ceske-republiky.aspx