SAEI-Logo-SK.gif

Ministerstvo zahraničných vecí SR Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37, Slovenská republika

Ministerstvo vnitra České republiky - Informace pro cizince

Portál veřejné správy České republiky

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Gorkého 9, 816 03 Bratislava, Slovenská republika

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí - Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15, Slovenská republika

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe - Pelléova 12, 160 00 Praha 6, Česká republika