7. června 2023 proběhl v Brněnském besedním domě slavnostní večer, při kterém převzali ocenění laureáti Ceny Jihomorovaského kraje za rok 2022 z rukou hejtmana JMK Jana Grolicha. Tato událost proběhla také za účasti pana honoráního konzula Slovenské republiky Jaroslava Weigla.

„Jsou to umělci jako Miroslav Donutil, kteří jsou navždycky spjatí s tímhle kouskem země. Jsou to sportovci, osobnosti folkloru, kteří pečují o kulturní dědictví, šlechtitelé vína, ale taky dva hrdinové bez jejichž všímavosti na D1 by došlo ke zmaření lidského života. Na ně i na další jsme hrdí a patří jim naše poděkování za to, co udělali pro jižní Moravu,“ uvedl hejtman Jan Grolich