14. května 2024 proběhlo každoroční udílení Ceny Jihomoravského kraje tentokrát za rok 2023. Oceněni byli např. vědci, popularizátoři vědy, osobnosti divadla, filmu, sportu, práva nebo lidé, kteří se věnují záchraně a péči o druhé. Medaile a diplomy převzali laureáti z rukou hejtmana JMK Jana Grolicha. Slavnostního večera se zúčastnil také pan honorární konzul Slovenské republiky Jaroslav Weigl.