Tradičné novoročné stretnutie senátorov s diplomatmi