Zem vydáva vojnové svedectvá

V utorok 9. júna 2015 sa pán honorárny konzul SR Jaroslav Weigl zúčastnil vernisáže v Dietrichsteinskom paláci v Brne, ktorá otvárala výstavu s názvom „Zem vydáva vojnové svedectvá“ ogranizovanú Moravsko zemským múzeom. Výstava je druhou časťou výstavy k 70. výročiu ukončeniu 2. svetovej vojny a pripomína, že ešte 70 rokov po vojne sa v okolí Brna nachádzajú kostrové pozostatky vojakov, ktorí zahynuli v závere 2. svetovej vojny.

Výstava potrvá od 9. júna 2015 do 3. januára 2016.

Medzi jednu z činností historického oddelenia Moravského zemského múzea patrí aj pátranie a vyzdvihovanie ostatkov padlých vojakov z obdobia 2. svetovej vojny. Výstava pripomína skutočnosť, že ešte sedemdesiat rokov potom sa v okolí Brna nachádzajú kostrové pozostatky vojakov, ktorí tu zahynuli na samom sklonku vojny – a to nielen nemeckých, ktorým do roku 1990 v podstate nebola venovaná pozornosť, ale prekvapivo aj sovietskych a rumunských. V rámci expozície zameranej na nálezy z uplynulého desaťročia sú zdokumentované napríklad výsledky prieskumu hromadného hrobu sovietskych vojakov na ruskom vrchu v Brne-Komín, ktorí tu zahynuli v posledných dňoch vojny. Účasť Rumunskej kráľovskej armády dokladá náhodný nález pozostatkov rumunského vojaka v lesoch na Jinačovice. Jediným padlým Američanom na území Brna sa stal pilot poručík William Kiggins, ktorého pozostatky spolu s troskami lietadla Mustang P-51B našli pracovníci múzea v Brne-Slatine v roku 2007. Najvýraznejší objav z nedávnej doby predstavuje nález pozostatkov najväčšieho nemeckého tankového esa, šikovateľa Kurta Knispela, rodáka z českej časti Sliezska, ktorý bojoval ako tankista na všetkých významných frontoch a v závere vojny zahynul na južnej Morave. Úplne iný je príbeh piatich mladých nemeckých dezertérov, ktorí sa v apríli 1945 v Tešanoch pri Brne rozhodli, že už nechcú bojovať a umierať za Hitlera. Na úteku však boli udaní a zatknutí. Vojenský poľný súd ich odsúdil na smrť, hoci vojna už bola takmer na konci. Pätica nešťastníkov si musela sama za obcou pri kamennom krížiku vykopať hrob, v ktorom ich pozostatky odpočívali až do októbra 2014, kedy boli nájdené.

Zdroj foto: http://roksmireni.cz/cs