Cestovný ruch rastie, veľtrhy GO a REGIONTOUR boli pre vystavovateľov obchodne úspešné
 

Pozitívna spotrebiteľská nálada sa odráža vo zvýšenej chuti cestovať a bola poznať tiež v pavilónoch brnenského výstaviska. Veľtrhy ukázali rastúci záujem turistov o české a moravské regióny, ale aj o dovolenku v zahraničných destináciách.

V rámci cestovateľského "štvorlístka" GO, REGIONTOUR, RegFoodFest a GO KAMERA sa tento rok predstavilo vyše 800 vystavujúcich firiem z 26 krajín a ich ponuku si počas štyroch dní pozrelo viac ako 30 tisíc návštevníkov - profesionálov v cestovnom ruchu, zástupcov štátnej správy aj samosprávy a predovšetkým koncových klientov. V Press centre sa akreditovalo 269 novinárov, medzi nimi 25 zahraničných z Maďarska, Rakúska a Slovenska.

Podiel cestovného ruchu na tvorbe HDP Českej republiky dosiahol už 3 percentá a domáci i príjazdový turizmus hlási ďalší úspešný rok. Vyššiu návštevnosť v roku 2016 zaznamenali vo všetkých českých a moravských krajoch, ale rastie napríklad tiež záujem o Slovensko, kde vlani za prvých deväť mesiacov prenocovalo o štvrtinu viac Čechov ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. To sa prejavilo v pestrej ponuke vystavovateľov aj vo zvýšenom záujme návštevníkov ako o konkrétne informácie, tak o nákup produktov.

Význam brnenských veľtrhov podčiarklo slávnostné zahájenie s účasťou ministerky pre miestny rozvoj Karly Šlechtovej, deviatich hajtmanov a ďalších osobností. Predseda Fóra cestovného ruchu Viliam Sivek pri tejto príležitosti udelil generálnemu riaditeľovi spoločnosti Veletrhy Brno Jiřímu Kulišovi a rovanko tak veľtrhom GO a REGIONTOUR čestné uznanie za 27 rokov podpory podnikateľského sektora v cestovnom ruchu. Ďalší VIP hostia sa zúčastnili sprievodného programu. Prvýkrát sa pri veľtrhoch GO a REGIONTOUR konala Právna konferencia Zväzu miest a obcí ČR za účasti ministra pre ľudské práva, legislatívu a rovnaké príležitosti Jána Chvojky a viac ako 200 primátorov, starostov a zástupcov legislatívnych odborov.

Veľtrhy cestovného ruchu sa stali efektívne platformou pre riešenie aktuálnych tém odbore, zúčastnili sa ich predstavitelia štátnej správy a samosprávy, organizácií v cestovnom ruchu i podnikateľov. Zároveň išlo o program zmyslovej a zážitkovej show oslovujúcej širokú verejnosť jednak z expozícií vystavovateľov, a rovnako tak o štyroch pódií. Zatiaľ čo na veľtrhu výjazdové turistiky GO sa prezentovalo viac ako 80 zahraničných destinácií, REGIONTOUR bol sústredený prehliadkou turistických produktov Slovenskej republiky a krajín Vyšehradskej štvorky. Jeho expozíciami silno rezonovalo baroko ako nosná téma agentúry CzechTourism tohtoročnej sezóny. V centre pozornosti bola tiež téma aktívna dovolenka v regiónoch, predovšetkým cykloturistika. Súčasťou veľtržného programu bol jubilejný 20. ročník festivalu filmov, fotografií a kníh o cestovaní GO KAMERA 2017 s ústrednou témou Brána Himalájí. Najväčší cestovateľský maratón v českej a slovenskom republike privítal počas štyroch dní niekoľko desiatok zaujímavých osobností - cestovateľov, horolezcov, fotografov, filmárov i., Medzi prednášajúcimi bol napríklad moreplavec Richard Konkolski alebo dobrodruh Bruno Baumann. Navyše sa uskutočnilo päť výstav s himalájskou tematikou a súťaž o zájazd do Indie.

Zdroj: http://www.bvv.cz/go-regiontour/aktuality/cestovni-ruch-roste-veletrhy-go-a-regiontour-byly-/