Úspešná realizácia PPP projektov v ČR

Využitie PPP projektov na výstavbu dopravnej infraštruktúry v SR môže byť do budúcna cesta správnym smerom – zhodli sa účastníci konferencie s názvom Úspešná realizácia PPP projektov v ČR, ktorú organizovala Hospodárska komora Českej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a investičným fondom Meridiam a ktorá sa konala v stredu 9. decembra 2015. Príkladom úspešnej realizácie PPP projektov pri výstavbe dopravnej infraštruktúry je situácia na susednom Slovensku.

„Túto konferenciu sme usporiadali na podporu realizácie PPP projektov v ČR. Zatiaľ tu dopravné stavby, ktoré by vďaka týmto projektom reálne vznikli, nemáme, pevne však dúfame, že do budúcnosti sa táto situácia zmení. Zo skúseností nielen susedného Slovenska, ale aj ďalších krajín totiž vidíme, že tento spôsob výstavby dopravnej infraštruktúry naozaj funguje, “ uviedol na konferencii prezident HK SR Vladimír Dlouhý. Jednou z ciest pre realizáciu PPP projektu v ČR môže byť využitie investičného fondu Meridiam, z ktorého už bolo financovaných mnoho PPP projektov v Európe. „Som veľmi rád, že tu existuje potenciál investovať do týchto projektov aj v Českej republike,“ dodal Dlouhý.

Na tému aktuálne prejednávaného využitie PPP projektov v ČR na konferencii vystúpil Minister dopravy ČR Dan Ťok. „Budúci pondelok budeme na vláde rokovať materiál k postupu vo využití PPP projektu na ceste R4, ktorá bude od nového roku premenovaná na D4. Využitie privátneho kapitálu formou PPP konceptu sa nám páči, existoval by tak subjekt, ktorý cestu postaví, bude sa o ňu starať, udržiavať a pomáhať už pri jej dokumentačnej príprave, “ priblížil aktuálnu situáciu v ČR minister dopravy Dan Ťok. „Tým, že naše fondy skončia v roku 2020/22, musíme mať pripravenú formu pokračovanae a výstavba D4 formou využitia PPP projektov je príležitosťou, ako túto cestu vyskúšať,“ dodal Ťok.

Možné využitie a ďalšiu podporu PPP projektov v európskom meradle potom na konferencii priblížili Stephane Ouaka, šéf oddelenia MOVE.B4 z Európskej komisie a viceprezident Európskej investičnej banky Laszlo Baranyia. Za investičný fond Meridiam sa konferencie zúčastnil prevádzkový riaditeľ Gordon Bajnaj. Príklady z úspešnej realizácie PPP projektov na susednom slovenskom priblížili predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Milan Gajdoš, Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru potom reprezentoval Juraj Paľa a samotný Slovenský štát honorárny konzul Jaroslav Weigl.

Zdroj: http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/dlouhy-z-prikladu-uspesne-vystavby-dalnic-v-sousednim-slovensku-je-videt-ze-realizace-ppp-projektu-ma-smysl.aspx