Víťazom súťaže "NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014" sa stala spoločnosť ASIO, spol. s.r.o. zaoberajúca sa vývojom, výrobou a dodávkami technológií pre čistenie odpadových vôd, ktorá uspela v konkurencii takmer dvoch stoviek firiem. Cieľom súťaže, ktorá odštartovala v júli tohto roku, bolo nájsť organizáciu s najlepším riadením inovácií. Zástupca víťaznej spoločnosti prevzal ocenenie a titul "NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014" z rúk hajtmana Juhomoravského kraja Michala Haška na slávnostnom vyhlásení, ktoré sa uskutočnilo 4. decembra v Kompetenčnom centre INTEMAC v Kuřimi. Pozvanie na túto príležitosť prijal aj honorárny konzul SR v Brne Jaroslav Weigl.

"Kvalita a veľký počet prihlásených firiem do súťaže len potvrdzujú, že Juhomoravský kraj je lídrom medzi regiónmi v oblasti inovácií. Zároveň je to pre nás dôkaz, že stávka na podporu vedy, výskumu a inovácií zo strany kraja, bol krok správnym smerom, " uviedol hajtman Juhomoravského kraja Michal Hašek.

Víťaz súťaže, spoločnosť ASIO, spol. s.r.o., sa zaoberá vývojom, výrobou a dodávkami technológií pre čistenie odpadových vôd, úpravu vôd a čistenie vzduchu. V súčasnosti má zastúpenie v tridsiatich dvoch krajinách sveta, kde jej produkty nachádzajú uplatnenie najmä pri čistení odpadových vôd z rodinných domov, obcí, miest, nemocníc a v rôznych priemyselných odvetviach.

Na druhej priečke sa umiestnila spoločnosť INVE-TECH as zaoberajúca sa vývojom softvéru a hardvéru v oblasti bezpečnosti informačných sietí. V súčasnosti pôsobí celosvetovo prostredníctvom obchodných partnerov. V tomto roku sa zaradila do rebríčka ACE top 100 najviac inovatívnych ICT spoločností v Európe.

Tretie miesto medzi firmami s najlepším riadením inovácií obsadila spoločnosť "KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.", ktorá svojou činnosťou nadväzuje na dlhoročnú tradíciu výroby obrábacích strojov v Kuřimi. Široké spektrum výrobkov nachádza uplatnenie pri výrobe obrábacích strojov, automatizačnej techniky či vo farmaceutickom, automobilovom a leteckom priemysle.

Víťazná firma ASIO, spol. s.r.o. získala okrem zaujímavých cien aj právo používať prestížny titul "NEJinovátor Jihomoravského kraje roku 2014". Všetci finalisti, ktorí počas súťaže absolvovali inovačné audit, získali tiež individuálnu spätnú väzbu o svojich výsledkoch v riadení inovácií a získali porovnaní s najlepšou praxou v oblasti riadenia inovácií na európskej úrovni.

Zúčastniť sa súťaže "NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014" mohli všetky malé a stredné inovatívne spoločnosti so sídlom alebo významnými aktivitami na území Juhomoravského kraja s ľubovoľným odborom podnikania. Cieľom dvojkolesové súťaže bolo nájsť organizáciu s najlepším riadením inovácií.

"Malé a stredné podniky sú základom každej fungujúcej ekonomiky. Otvorený prístup k inovatívnym riešeniam medzi účastníkmi súťaže jasne dokladá, že juhomoravskí podnikatelia sa neboja nových výziev a príležitostí, " dodal predseda Únie malých a stredných podnikov ČR David Seiche.

Viac informácia o súťaži, jej podmienkach a priebehu nájdete na www.nejinovator.cz

Zdroj: www.nejinovator.cz