Stretnutie v TIC Zlín

21. marca 2018 sa na pôde Technologického inovačného centra v Zlíne uskutočnila schôdzka jeho zástupcov s obchodnou radkyňou Veľvyslanectva SR v Prahe Dagmar Urbanovou a honorárnym konzulom SR Jaroslavom Weiglom. Toto centrum vzniklo ako spoločné dielo Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a a Zlínskeho kraja a jeho cieľom je pomáhať začínajúcim podnikateľom rozbiehať ich konkrétny zámer. Práve rozbiehanie podnikania o iné obchodné záležitosti boli predmetom spoločnej schôdzky.


Viac info: http://www.inkubatorzlin.cz/o-nas/