Stretnutie slovenských spolkov na Veľvyslanectve

V utorok 6. decembra 2016 sa na Veľvyslanectve SR v Prahe konala stretnutie slovenských spolkov pôsobiach na území Českej republiky. Zástupcovia slovenských obcí, spolkov, či iných združení mali príležitosť hovoriť o svojich skúsenostiach a potrebách s pánom veľvyslancom Petrom Weissom, či s pánom konzulom Jaroslavom Weiglom.

Veľvyslanec SR v ČR, Peter Weiss, honorárny konzul SR v ČR, Jaroslav Weigl a predsedníčka Obce Slovákov v Brne, Judita Guštafíková

Foto: Judita Guštafíková