V utorok 22.4.2014 sa v Prahe uskutočnilo tradičné stretnutie ministra priemyslu a obchodu ČR Jana Mládka so zahraničnými zástupcami diplomatického zboru, akreditovanými v Českej republike. Stretnutia sa zúčastnil aj honorárny konzul SR v Brne, Jaroslav Weigl.

Minister Jan Mládek oboznámil viac než 120 prítomných veľvyslancov a obchodných radcov s výsledkami českej priemyselnej výroby a zahraničného obchodu v roku 2013 a prognózami na rok budúci. Zmienil sa zvlášť o nádejne sa vyvíjajúcich výsledkoch českej ekonomiky a zdôraznil odhodlanie vlády byť hlavnou súčasťou európskej integrácie a pripraviť cestovnú mapu na zavedenia eura v horizonte rokov 2019-2021. Zdôraznil tiež, že 81% českého exportu smeruje do zemí EU.

"Rok 2013 bol pre Českú republiku z hľadiska bilancie zahraničného obchodu rekordným. Celková výška českého exportu dosiahla v minulom roku historicky rekordnú hodnotu 3,157 bililónov Kč. V medziročnom porovnaní stúpol český vývoz o 2,8% obrat zahraničného obchodu o 124 mld. Kč a obchodná bilancia skončila aktívom 350,8 mld. Kč, ktorý bol medziročne o 45,1 mld. Kč vyšší," uviedol v časti venovanej zahraničnému obchodu a podpore exportu minister Mládek a doplnil: "jedným z mojich osobných cieľov je už prebiehajúca rekonštrukcia systému pre štátnu podporu exportu a investícií. Už v druhom polroku tohto roka bude systém zrekonštruovaný v propsech bezpodmienečnej a efektívnej spolupráce nielen rezortov priemyslu a obchodu v tesnej spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí, ale tiež s podporou ďalších orgánov štátnej správy a podnikateľských zväzov a asociácií."

V ďalšej kľúčovej téme sa minister venoval dôležitosti aktívneho vyhľadávania invstičných príležitosti. Podčiarkol význam ČR ako investičnej destinácie, o čom svedčia nielen štatistické údaje, ale aj fakt, že v Českej republike už investovali významné medzinárodné spoločnosti. Okrem úspešných investícií, ktorými boli napr. Škoda Auto, Hyundai, TPCA, Honeywell, DHL, Red Hat a ďalší, minister spomenul aj investície nové, ktorých realizácia sa pripravuje.

V závere svojho vystúpenia minister vyzval zástupcov diplomatického zboru ďalších štátov k ešte väčším snahám o prehĺbenie a zintenzívnenie vzájomných hospodárskych vzťahov v Českou republikou a zdôrazniť pripravenosť Českej republiky vychádzať v ústrety zahraničným investíciám.

Zdroj: Ministertvo priemyslu a obchodu ČR (MPO)