V utorok 22. 4. 2014 sa v Černínskom paláci v Prahe konalo stretnutie honorárnych konzulov cudzích štátov, ktoré pôsobia v Českej republike, s Mgr. Karlom Borůvkou, námestníkom ministra zahraničných vecí.

Tejto príležitosti sa zúčastnil aj pán honorárny konzul SR Jaroslav Weigl.

Honorárny konzulárny zbor na území Českej republiky má skoro 40 členov. Tento zbor predstavuje nezanedbateľný potenciál vzájomnej spolupráce a významne sa pričiňuje o rozvoj tak bilaterálne obchodne-ekonomický vzťahov, ako o rozvoj vzťahov v oblasti kultúry a športu.