V pondelok, utorok a stredu (18.  - 20. mája) Slovensko hostilo viac ako 100 honorárnych konzulov SR v zahraničí, ktorí sa tu zišli v poradí už po siedmy raz. Hlavnou témou bolo zhodnotiť doterajší stav spolupráce a prediskutovať možnosti jej ďalšieho rozvoja aj s ohľadom na možnosti využitia potenciálu honorárnych konzulov SR pri presadzovaní úloh ekonomickej diplomacie v zahraničí.

Počas troch dní sa honorárni konzuli SR stretli so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, rezortov hospodárstva a dopravy, ako aj Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky a diskutovali o možnostiach podpory obchodu, investícií, cestovného ruchu, inovácií, vedy a výskumu.

V utorok 19. mája sa honorárnym konzulom prihovoril podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír. Minister M. Lajčák ocenil vybraných honorárnych konzulov ďakovnými listami a plaketami. Striebornú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si prevzali Luigi Cuzzolini, honorárny konzul SR v Miláne za mimoriadny prínos k rozvoju ekonomických a obchodných bilaterálnych vzťahov a prezentáciu Slovenskej republiky počas výstavy EXPO 2015 a Barbara Pivnická, honorárna konzulka SR v San Franciscu za aktívny osobný prínos k rozvoju vzájomných bilaterálnych vzťahov a propagácii Slovenska.

Posledný deň (20. mája) bol venovaný prezentácii slovenských regiónov s dôrazom na cestovný ruch, podnikania, investícií, kultúru a životné prostredie. Honorárni konzuli navštívili Trenčín, Nitru a Modru.

Zdroj: http://agentury.sme.sk/c/7805026/stretnutie-honorarnych-konzulov-sr-v-bratislave.html#ixzz3bnXOceXx

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
https://www.youtube.com/watch?v=wvTOcWYzfzY