Stretnutie honorárnych konzulov s námestkom Smolkom

V stredu 18. októbra 2017 sa námestník pre riadenie právnej a konzulárnej sekcie JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. stretol na MZV ČR v Prahe s honorárnymi konzulmi cudzích krajín. Celkovo sa zišlo 25 honorárnych úradníkov, ktorí hovorili s námestkom o spolupráci v oblasti ekonomickej diplomacie. Konzulom boli predstavené nové pravidlá zriaďovania konzulárnych úradov na území Českej republiky. Prítomný bol aj zástupca honorárneho konzulátu Slovenskej republiky - honorárny konzul Jaroslav Weigl. 

Setkání NM Smolka s honorárními konzuly

http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2017_10_18_nm_smolek_s_honorarnimi_uredniky.html