Stretnutie hejtmana Juhomoravského kraja s diplomatickým zborom

Dňa 18. septembra 2018 sa konalo slávnostné stretnuie organizované kanceláriou hejtmana Juhomoravského kraja, pána Bohumila Šimka. Tohto stretnutia sa zúčastnil zbor diplomatov pôsobiacich na Morave a medzi nimi nechýbal ani honorárny konzul SR, Jaroslav Weigl. Akcia bola usporiadaná v priestoroch Vily Löw-Beer a mimo slovenského konzula nechýbali ani zástupcovia Ruskej federácie, Rakúskej republiky či zástupcovia z Marockého kráľovstva, Angolskej republiky ako i diplomati z Filipínskej republiky a Laoskej ľudovo demokratickej republiky. 

Zdroj fotiek: Tlačové oddelenie kancelárie hejtmana.