Stretnutie hajtmana Zlínskeho kraja s honorárnym konzulom

Vo štvrtok 5. októbra 2017 hajtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek prijal zástupcov Veľvyslanectva SR v Prahe a Honorárneho konzulátu SR v Brne - ekonomickú radkyňu Dagmar Urbanovú a honorárneho konzula SR Jaroslava Weigla.

Na začiatok sa spoločne zúčastnili odovzdávania cien Lidová stavba roka 2017 Zlínskeho kraja. Potom pokračovali spoločným rokovaním, na ktorom obe zúčastnené strany vyjadrili záujem o spoluprácu v oblasti rozvoja technologických a inovačných programov. Ako ďalší záujem bolo vytýčené nadviazanie na výstupy zo stretnutia Zlínskeho a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo v auguste tohto roka.

Zdroj:https://www.kr-zlinsky.cz/hejtman-prijal-honorarniho-konzula-v-cyklistickem-dresu-potom-jednali-o-rozvoji-inovaci-aktuality-14319.html