Stretnutie hajtmana s diplomatickým zborom

Vo štvrtok 21. septembra 2017 sa vo vile Löw-Beer v Brne uskutočnilo historicky prvé stretnutie hajtmana Juhomoravského kraja s diplomatickým zastúpením. Hajtman Bohumil Šimek privítal jedenásť honorárnych a generálnych konzulov, medzi ktorými bol aj honorárny konzul SR Jaroslav Weigl. Hajtman ďalej vyjadril presvedčenie, že novozaložená tradícia bude dobrým impulzom pre ďalšiu spoluprácu Juhomoravského kraja so štátmi, ktoré majú svoje diplomatické zastúpenie v Brne.

Zdroj: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=347893&TypeID=2