Vo štvrtok 24. septembra 2015 Hospodárska komora Českej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) zorganizovala v Luhačoviciach obnovené zasadnutie Česko-slovenského zmiešaného hospodárskeho výboru. Členovia platformy, ktorá predstavuje iniciatívny a poradný orgán HK SR a SOPK pri rokovaní s vládami ČR a SR v otázkach odstraňovania prekážok vo vzájomnom obchode, sa dnes oi. podelili o svoje skúsenosti so schvaľovaním veľkých investičných projektov k nadväznosti na dopady na životné prostredie a PPP projekty.

Akciu, ktorá prebehla v rámci medzinárodnej konferencie Stredná Morava križovatka dopravných a ekonomických záujmov, začal ekonóm a prezident HK SR Vladimír Dlouhý, predseda Česko-slovenského zmiešaného hospodárskeho výboru a generálny riaditeľ Koh-i-noor HoldinguVlastislav Bříza, predseda Slovensko-českého zmiešaného hospodárskeho výboru Robert Hančák, veľvyslankyňa SR na slovenskom Livia Klausová, honorárny konzul SR v ČR Jaroslav Weigl a ďalšie významné osobnosti.

Účastníci akcie sa okrem iného zhodli na tom, že je potrebné posilniť dopravnú dostupnosť, prioritou je výstavba komunikácie R6 a tiež stavba rýchlostnej cesty R49 od Hulína ku slovenským hraniciam, ktorá sa kvôli sporom s ekológmi oneskoruje. V súvislosti s uplatňovaním „nemeckej“ minimálnej mzdy na zamestnanca českých a slovenských dopravných firiem sa obe hospodárskej komory dohodli na koordinovanom postupe.

Česko-slovenský zmiešaný hospodársky výbor má ambíciu angažovať sa predovšetkým v obchodných otázkach, avšak bude sa zaujímať aj o odvetvia, ktoré sú s obchodom úzko späté. Jedným z aktuálnych tém je problematika zavedenia eura v ČR a výhody a nevýhody, ktoré jeho implementáciu prinášajú.

Česko-slovenský zmiešaný hospodársky výbor oboch hospodárskych komôr zasadne opäť o pol roka, akciu bude organizovať tentoraz slovenská strana.

Zdroj: http://www.vdlouhy.cz/?novinka=setkani-cesko-slovenskeho-smiseneho-hospodarskeho-vyboru-v-luhacovicich