V stredu 15. októbra sa v Prahe stretli honorárni konzuli zastupujúcich zemí pôsobiaci v Českej republike. Cieľom týchto stretnutí je vzájomné vymieňanie si skúseností a vytvorenie plataformy pre diskusiu o možnostiach spolupráce. Asociácia reprezentuje svojich členov pri jednaniach a schôdzkach s predstaviteľmi hosťujúcich zemí - Českej republiky - týkajúcich sa záležitostí spojených s výkonom funkcie jednotlivých členov. Zároveň pomáha zvýšiť informovanosť medzi vysielajúcimi krajinami a Českou republikou a poskytuje podporu svojim honorárnym konzulom. Asociácia honorárnych konzulov sa snaží prehĺbiť kontakty, priateľstvá a spoluprácu s kolegami diplomatickej komunity v Prahe a rovnako s ďalšími entitami v rôznych oblastiach života v Českej republike.

Asociácia honorárnych konzulov v Českej republike je členom FICAC - svetovej organizácie, združujúcej asociácie ako honorárnych, tak aj kariérnych konzulov.