V piatok 12.9.2014 sa za účasti premiéra Českej republiky Bohuslava Sobotky, zástupcov ministerstiev a Juhomoravského kraj, primátora štatutárneho mesta Brna a honorárneho konzula SR v Brne slávnostne otvorili brány prvej časti vedeckého centra CEITEC MU. Ďalšia časť centra zaháji svoju činnosť budúci rok.

Unikátnosť Ceitecu spočívá v prepojení výskumu a vývoja v oblasti vied o živej prírode a pokročilých materiálov a technologií. „Urobili sme ďalší významný krok smerom k vytýčenému cieľu a verím, že naše výsledky ocení i široká verejnosť. Dokončenie budov tejto časti Ceitecu, kde budú bádať vedci z oblasti vied o živej prírode, poskytne zázemie pre realizáciu projektov vedúcich k podpore a zaisteniu zdravšieho a produktívnejšieho života celej našej spoločnosti. Získanie a následné udržanie dostatočného počtu nádejných vedcov a študentov je v súčasnosti nevyhnutné aj pre budovanie a podporu znalostní ekonomiky v celej Českej republike,“ povedal riaditeľ inštitútu Ceitec Markus Dettenhofer.

Pre Masarykovu univerzitu má otvorenie pavilónov Ceitec MU mimoriadny význam. „Nové priestory a zdieľané laboratória zaistia ďalší rozvoj úspešných vedeckých týmov a umožnia mladým vedcom zapojit sa už v čase štúdia do špičkového výskumu," uviedol rektor Mikuláš Bek. Stovky vedcov aj študentov už pracujú na rôznorodých výskumoch. Od možností lepšej diagnostiky a liečby rakoviny alebo chorôb mozgu a nervovej sústavy cez skúmanie životného cyklu vírusov až po zisťovanie mechanizmov prispôsobovania rastlín stresu.

Presklený ovál, ktorý vyrástol za fakultou športovných štúdií v bohunickom kampuse, patrí Ceitecu Masarykovej univerzity. Nie je však jediný. Hneď vedľa je nový pavilon A26 i s moderným skleníkom a rastovými komorami na pestovanie rastlín za presne daných podmienok a napríklad špičkové laboratórium pre spektroskopiu nukleárnej magnetickej rezonancie funguje skoro dva roky v pavilonu A4.

Stredoeurópsky technologický inštitút - Masarykova univerzita (CEITEC MU) je samostatným vysokoškolským ústavom, ktorý vznikol na Masarykovej univerzite ako súčasť vedeckého centra CEITEC - Středoevropského technologického institutuCEITEC MU tvorí kľúčovú časť špičkovo výzkumnej infraštruktúry, ktorá bola vybudovaná v areáli Univerzitného kampusu v Brne-Bohuniciach a poskytne špičkové vybavenie a optimálne podmienky pre základný, ale aj aplikovaný výskum zvlášť v oblasti vied o živej prírode.

Hlavnými prioritami CEITECu sú mezinárodný rozmer výskumnej spolupráce a ich meziodborový charakter. Spájajúcim prvkom medzi vednými odbory sú predovšetkým zdleľané laboratória, ktoré vytvárajú optimálne podmienky na riešenie multidisciplinárnych otázok v oblastiach štruktúrnej biológiegenomiky a proteomikymolekulárnej medicínyneuroviednanotechnologií a mikrotechnologií.

Zdroj: www.ceitec.cz, www.online.muni.cz