Slovenský veľvyslanec navštívil Brno

21. marca 2018 mesto Brno ako aj Jihomoravský kraj prijali návštevu slovenského veľvyslanca Petra Weissa. Na stretnutí s primátorom Petrom Vokřálom sa zúčastnili i honorárny konzul SR Jaroslav Weigl a vedúca Obce Slovákov v Brne Mgr. Judita Guštafíková. V ďalších hodinách sa veľvyslanec a honorárny konzul stretli i s hajtmanom Jihomoravského kraja Bohumilom Šimkom. 

Na týchto stretnutiach bola prerokovávaná vzájomná spolupráca na plánovaných i uskutočňovaných projektoch - festival Re:publika oslavy 100. výročia ČSR a zapojenie sa Obce Slovákov do tejto akcie, nové cestné komunikácie v rámci prepojenia Jihomoravského a Trenčianskeho kraja. 

Návšteva veľvyslanca Petra Weissa u primátora Brna Petra Vokřála 

Veľvyslanec SR Peter Weiss a hajtman Jihomoravského kraja Bohumil Šimek

Zdroje:

https://primator.brno.cz/?pg=foto&gal=540 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=360843&TypeID=2