Tak ako každoročne, aj tento rok sa na brnenskom výstavišti v týždni od 14. do 18.  septembra 2015 konal Medzinárodný strojárský veľtrh.

Medzinárodný strojársky veľtrh je najvýznamnejší priemyselný veľtrh v strednej Európe, s každoročnou účasťou viac ako 1 500 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov.  Zo zahraničia prichádza cez 35% vystavovateľov a 10% návštevníkov. Slovensko bolo na veľtrhu zastupovalo 77 firiem. Návštevnosť je vysoko odborná, cez sedemdesiat percent návštevníkov ovplyvňuje rozhodovanie o investíciách, tretina patrí k vrcholovému manažmentu. 

V utorok 15. septembra 2015 sa v  galérii Rotundy Pavilónu A konal „Slovenský národný deň“. Pán konzul Jaroslav Weigl podporil svojou účasťou nielen tento deň, ale aj celý veľtrh.

Slávnostne ho zahájil Minister hospodárstva slovenskej republiky Tomáš Malatinský. Vo svojom krátkom vystúpením podotkol, že strojárstvo je na Slovensku jedným z najdôležitejších priemyselných odvetví a je hlavným zdrojom tvorby pracovných miest. Len v automobilovom priemysle bolo v minulom roku zamestnaných 74 tisíc osôb (čo je o 3,5 tisíc viac ako v roku 2011), došlo aj k posilneniu siete subdodávateľov v tomto segmente (274 firiem).

Strojárstvo sa na tvorbe slovenského HDP podieľa viac ako 30timi percentami. Automobilová výroba je jedným z pilierov rozvojového potenciálu priemyslu. V roku 2012 bolo na Slovensku vyrobených 926 555 automobilov, čo je v prepočte 171 automobilov na tisíc obyvateľov. Medzi ďalšie významné segmenty patrí výroba kovov a kovových konštrukcií (podiel 14,26%), elektronických a optických prístrojov a elektrických zariadení (11,25%), výroba strojov inde nezaradených (9,18%) a výroba gumárenských výrobkov a spracovanie plastov ( 8,16%). Tieto časti celkom tvoria viac ako dve tretiny pridanej hodnoty priemyselnej výroby.

„Strojárstvo je kľúčový sektor nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii. Stojíme pred výzvami, akými sú skrátenie inovačného cyklu, zavádzanie inovácií, znižovanie nákladov,“ uviedol slovenský minister, ktorý tiež hovoril o podpore podnikateľov prostredníctvom inovačných poukazov. Tie sú určené pre malé a stredné podniky do 250 zamestnancov (3500 Euro) i veľké podniky (10 000 Euro), ktoré môžu podnikateľom pomôcť s pokrytím nákladov v prípade zavádzania inovácií do výroby. Od 1. októbra môžu firmy na Slovensku predkladať svoje požiadavky.

V rámci strojárskeho veľtrhu sa uskutočnilo aj 5.  zasadnutie Medziagentúrnej konzultačnej komisie medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky.

Zdroj: http://www.bvv.cz/msv/aktuality/slovensko-ma-na-msv-tradicne-silne-zastoupeni/

Foto: Jiří Erlebach