Slovenská kooperačná burza 2015

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala pod záštitou Ministra hospodárstva SR 10. novembra 2015 najväčšie podujatie na podporu exportu na domácej pôde –Slovenskú kooperačnú burzu 2015 (SKB 2015). Partnerskou krajinou tohto ročníka bola Čína. Generálnym partnerom podujatia bola Československá obchodná banka (ČSOB).

„Úspešné etablovanie sa slovenských firiem na globálnom trhu a ekonomická diplomacia sú kľúčovými aktivitami. Ministerstvu hospodárstva záleží na rozvoji aktivít slovenských podnikateľov a firiem v medzinárodnom prostredí a patrí do oblasti hlavných záujmov rezortu hospodárstva a vlády SR“, uviedol minister hospodárstva Vazil Hudák.

„Čína je druhou najväčšou ekonomikou sveta. Čínske aktivity v našom regióne sa z roka na rok zvyšujú vďaka platforme 16+1 s cieľom prehĺbenia spolupráce medzi 16-timi krajinami strednej a východnej Európy a Číny. Aj toto podujatie pomôže slovenským firmám etablovať sa v silnej zahraničnej konkurencii.“ vyhlásil generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič.

Slovenským firmám prináša Slovenská kooperačná burza možnosť nájsť si nové exportné a obchodné príležitosti v zahraničí a preniknúť tak na globálny trh. Zároveň predstavuje zahraničným účastníkom Slovensko, jeho obchodný a investičný potenciál, poskytuje platformu na nadviazanie nových kontaktov s domácimi spoločnosťami za účelom budúcej spolupráce a partnerstva. ​SKB za 9 rokov priniesla možnosť spojiť obchodný a výrobný potenciál takmer 1500 firmám z viac ako 30 krajín sveta.

„Viac ako 700 bilaterálnych rokovaní pre vyše 200 zaregistrovaných firiem z 24 krajín v tomto ročníku vytvorili podmienky na konkrétne aktivity, ktoré by mali vyústiť do uzavretých kontraktov.“ povedal generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič.

Sprievodným podujatím bola prezentácia Teritoriálnych konzultácií a projektov, na ktorom boli zastúpení ekonomickí diplomati a zástupcovia krajín Euroázijskej ekonomickej únie (Bielorusko, Rusko, Kazachstan), Škandinávia, Čína, Balkán, Nemecko a Rakúsko , USA, Eurochamber and Commerce, ASEAN (Thajsko, Indonézia, Filipíny) a tiež Slovak Aid (Agentúra pre rozvojovú pomoc). Konzultácie počas celého dňa poskytovali aj pracovníci agentúry SARIO.

10. ročníka Slovenskej kooperačnej burzy 2015 sa zúčastnilo 205 spoločností (110 slovenských, 95 zahraničných) z 23 krajín a SR, pričom z Číny to bolo 22 subjektov. Celkovo sa na podujatí uskutočnilo 707 oficiálne registrovaných B2B rokovaní a množstvo neformálnych rozhovorov aj počas sprievodného programu. Svojou účasťou podporil SKB 2015 aj honorárny konzul SR v ČR Jaroslav Weigl.

SKB 2015 sa uskutočnila vďaka podpore MH SR, MZVaEZ SR a najmä vďaka partnerom podujatia. Agentúra SARIO na organizáciu tohto medzinárodného podujatia použila výhradne finančné prostriedky získané z účastníckych poplatkov zúčastnených firiem a od partnerov podujatia.

Zdroj: http://www.sario.sk/sk/novinky/slovenska-kooperacna-burza-2015