Honorárny konzul SR v Brne Jaroslav Weigl sa vo štvrtok 20. novembra 2014 zúčastnil slávnostného otvorenia Honorárneho konzulátu Moldavskej republiky v Brne.

Nový konzulát, ktorý sídli na Hrnčířskej ulici, hejtman Michal Hašek otvoril spolu s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Moldavskej republiky v ČR Stefanem Gordou. Honorárnym konzulom Moldavska v Brne sa stal Oldřich Merta. Moldavská republika je partnerskou zemou v rámci Východného partnerstva, projektu Európskej únie zameraného na dosiahnutie stability a prosperity v susedstve únie. Spolu s výrazným záujmom Moldavska o integráciu do europských štruktúr rastie i význam zapojenia Českej republiky do vzťahov EU-Moldavsko.

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz

Foto: Hans Štembera