V dňoch 9. - 10.4.2014 sa v hoteli Skalský dvor v Bystriciach nad Pernštejnom konal seminár Aktuálne otázky správy a údržby pozemných komunikácií a dopravného značenia na pozemných komunikáciách 2014, ktorý organizovala Česká cestná spoločnosť a jej sekcia pre údržbu ciest.

Záštitu nad týmto seminárom prevzal Ing. Libor Joukl, námestník hejtmana kraja Vysočina a Ing. Jaroslav Weigl, honorárny konzul Slovenskej republiky.

Do programu boli zahrnuté témy týkajúce sa technológie údržby ciest, modernizácie, starostlivosti o stromoradie pri cestách, majetkoprávnej problematiky, dopravného značenia a jeho problematiky a rovnako informácií o cestnom hospodárstve na Slovensku.