Ruská jar na Morave 2015

V nedeľu 31.  mája 2015 prijal pán honorárny konzul Jaroslav Weigl pozvanie na záverečný slávnostný koncert v brnenskom Grandhoteli v rámci programu Ruskej jari na Morave, kde sa predstavil známy operný sólista, národný umelec RF a jediný cudzinec, ktorý je nositeľom českej ceny Thálie – Jurij Gorbunov.

Siedmy ročník festivalu Ruská jar na Morave Brno 2015, venovaný 70. výročiu oslobodenia SR od fašizmu, otvoril večer ruských piesní a častušek v podaní súboru Sudaruška (tj. Mladá šľachtičná).

Pod umeleckým vedením Jekateriny Michajlové sa predstavili členovia folklórneho združenia priateľov ruskej a ukrajinskej kultúry Sudaruška. Festival trvá od 3. marca do 31. mája.

Tento festival, rovnako ako celá ruská či ukrajinská kultúra, bol preniknutý odrazom minulosti s častými vojnovými udalosťami. Pripomínal preto nielen Deň ruského jazyka (24. marca) alebo ARS Poetica Puškinův pamätník (11. apríla), ale aj 17. a 18. apríla ukážky techniky z 2. svetovej vojny a bojov v teréne u Staroviček na Břeclavsku. Klub vojenskej histórie Červenej armády predviedol záujemcom 23. až 25. apríla v Orechovo rekonštrukciu tankovej bitky v týchto priestoroch pred 70. rokmi.
Dvadsiateho štvrtého apríla sa uskutočnil pietny akt na Českom pohrebisku sovietskej armády na Ústrednom cintoríne v Brne, kde je pochovaných vyše 3500 červenoarmejcov zabitých pri oslobodzovacích bojoch v apríli 1945 na južnej Morave. Ten istý deň bol na brnenskom námestí Slobody koncert súboru Kozáci od Vltavy. V deň výročia 70. výročia oslobodenia moravskej metropoly od fašizmu a nacizmu organizoval v Brne súbor Sudaruška koncert piesní z 2. svetovej vojny. Celodenné spomienkovú akciu na oslobodenie pripravila Ruská kultúrno-osvetové združenia na Morave na 30. apríla v Ostrave. Akcie Klubu vojenskej histórie prichystali aktéri na 2. a 3. mája v Habrovany. Brnenská galéria Katakomby sa dočkala 7. mája vernisáže výstavy 2. svetová vojna v obrazoch a fotografiách.

Pietne akty sa uskutočnil napr. 27. apríla pri Pamätníku oslobodenia v Brne – Kráľovom Poli. Ten preslávil miestny bývalý zástupca primátora za ODS René Pelán verejným a opakovaným vybrusovaním kosáka a kladiva zo znakov Červenej armády na tomto Pamätníku a porušil tým medzištátne dohody o vojnových hroboch. Deň víťazstva si pripomenuli občania 9. mája na Čestnom pohrebisku Červenej armády na Ústrednom cintoríne v Brne.

Zdroj: http://portal.kscm-jmkraj.cz/?p=112