Ostrava v stredu 27. 5. 2015 hostila už druhý ročník konferencie - Reštrukturalizácia a zvyšovanie efektivity firiem v Českej a Slovenskej republike.

Konferenciu usporiadala Slovenská asociácia Interim manažmentu v spolupráci s Krajskou hospodárskou komorou Moravskosliezskeho kraja. Tak ako v minulom roku v Brne, tak sa aj tento rok v Ostrave konala pod záštitou JE Ing. Livie Klausovej, CSc., Veľvyslankyne Českej republiky pre Slovenskú republiku, a za osobnej účasti Obchodného rady na Slovensku pána Jaroslava Kalfiřta a Honorárneho konzula Slovenské republiky v SR pána Jaroslava Weigla.

Stretnutie vlastníkov, interim manažérov, bankárov, právnikov a investorov, tak ďalej napĺňa víziu Česko-slovenskej spolupráce pri riešení reštrukturalizácii firiem v teritóriu strednej Európy. Cieľom konferencie bolo na praktických príkladoch vykonaných či vykonávajúcich reštrukturalizáciu na Morave a Slovensku otvoriť diskusiu a navrhnúť možnosti zvyšovania efektívnosti firiem. V úvode konferencie vystúpil so svojou prednáškou Petr Karásek, generálny riaditeľ TATRA TRUCKS a.s., ktorý opísal aktuálne riešenie reštrukturalizácie v automobilke TATRA. Proces prirovnal generálny riaditeľ k práci lekára na chorom tele. Zaujímavé skúsenosti zo záchrany ďalšieho tradičného severomoravského podniku "Vagónky Studénka" opísal Ivo Lazecký, generálny riaditeľ akciovej spoločnosti firmy nesúcej dnes názov MSV Metal Studénka. Táto spoločnosť zažila úpadok a prešla konkurzným konaním. Cez krízový vývoj obe spoločnosti dnes fungujú a noví majitelia a manažment týchto spoločností zaistili podmienky pre opätovný rast počtu pracovných miest a rast realizovaných výkonov. V ďalšom príspevku sa Tomáš Pastrňák - predseda Slovenskej asociácie Interim managementu venoval krízovému manažmentu v malých a stredných firmách. Pripomenul tiež špecifikum Moravskosliezskeho kraja, kde je vysoká závislosť malých a stredných firiem na veľkých podnikoch. Nebezpečenstvom je podľa neho tiež nepripravenosť vysokého počtu súčasných majiteľov stredne veľkých firiem na proces nástupníctva a odovzdanie kompetencií novým lídrom. Ako nástroj riešenia problémov v malých a stredných firmách oznámil vznik Reštrukturalizačnej Agentúry a.s. (RA a.s.), ktorá začne svoju činnosť 1.6.2015. Cieľom Reštrukturalizačnej Agentúry a.s. bude financovať reštrukturalizáciu a reorganizáciu v malých a stredných firmách z finančných zdrojov súkromných investorov. Zástupcom slovenských firiem na akcii bol generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Chemolak pán Roman Šustek, ktorý opísal svoje opatrenia, ktoré vykonal v najväčšej slovenskej fabrike na výrobu náterových hmôt. Všetci účastníci mali potom v následnej panelovej diskusii možnosť vzniesť otázky k jednotlivým prednášajúcim.

Akcia splnila cieľ, ktorý si Slovenská asociácia Interim managementu vytýčila. Akcia otvorila diskusiu nad otázkami krízového riadenia, spôsoby riešenia zásadných zmien vo firme a to nielen z pohľadu manažérov a vlastníkov, ale aj z pohľadu bánk, investorov a právnikov. Len spolupráca všetkých zainteresovaných skupín môže priniesť efekty v podobe zachovania pracovných miest v regióne, zvyšovanie efektívnosti firiem a tvorby pridanej hodnoty nielen pre vlastníkov, ale aj pre región a jeho obyvateľov.

Zdroj: http://caim.cz/obsah/2015-tiskova-zprava-2-rocnik-konference-restrukturalizace-a-zvysovani-efektivity-firem-v-ceske-a-slovenske-republice