Reinžiniering a zvyšovanie efektivity firiem 2015

Vo štvrtok 8. októbra 2015 sa konala v priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave konferencia na tému reinžinieringu a zvyšovania efektivity firiem v Českej a Slovenskej republike.

Konferencia bola organizovaná v spolupráci s Českou a Slovenskou asociáciou interim managementu a konala sa pod záštitou Livie Klausovej, veľvyslankyne Českej republiky pre Slovenskú republiku a nechýbal na nej ani honorárny konzul Slovenskej republiky v ČR Jaroslav Weigl.

Cieľom konferencie bolo na praktických príkladoch vykonaných či vykonávaných reštrukturalizácií otvoriť diskusiu medzi manažérmi a majiteľmi obchodných spoločností a prediskutovať aktuálne možnosti zvyšovania efektívnosti firiem v Českej a Slovenskej republike.

Prednášajúci:

Ing. Tomáš Pastrňák, MBA: „Krízové ​​riadenie v stredne veľkých firmách, proces generačnej výmeny“ – predseda Slovenskej Asociácie Interim Managementu a predseda predstavenstva Reštrukturalizačnej Agentúry a.s.
Ing. Július Kriváň: „Zvyšovanie efektívnosti obchodnej činnosti v skupine ŽP Group“ – člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Železiarne Podbrezová
Ing. Ivo Lazecký: „Reinžiniering skupiny Kord Group – popredný európsky výrobca technických tkanín“ – generálny riaditeľ MSV Metal Studénka a.s.
Ing. Roman Šustek: „Zvyšovanie efektívnosti firmy“ – generálny riaditeľ Chemolak a.s.
Ing. Peter Beck: „Generačná výmena manažmentu spoločnosti“ – Business Developer Manager CZ&SK, Trenkwalder, a.s.
Ing. Roman VontorTamara Štrbáková: „Optimalizácia procesov a znižovanie nákladov vo firmách“ – interim manažéri Expense Reduction Analysts

Prednášajúci: manažéri, ktorí úspešne vykonali zmeny vo firmách, predstavili svoje zrealizované projekty a popísali hlavné a kritické body vykonávaných zmien, predniesli svoje odporúčania a odovzdali svoje skúsenosti z projektov, ktorých hlavným cieľom bolo zvýšenie efektivity podnikateľskej činnosti riadených firiem.

Obsah následne moderovanej diskusie: reinžiniering, reorganizácia, možnosti financovania v priebehu procesu zmien, právne aspekty reinžinieringu, reorganizácie a procesu generačnej výmeny prebiehajúce vo firmách po 25-tich rokoch slobodného podnikania. Diskusiu viedol Mgr. Ing. Roman Maslen – podpredseda Saima a managing partner Green pulse Slovakia, s.r.o.

Cieľovou skupinou boli majitelia a kľúčoví predstavitelia obchodných spoločností – stredne veľkých firiem, podnikajúcich najmä v strojárskom a energetickom priemysle, obchode, službách a stavebníctve, investori, bankári, podnikateľská verejnosť.

Zdroj: http://caim.cz/obsah/2015-10-pozvanka-na-konferenci-reinzenyring-a-zvysovani-efektivity-firem-v-ceske-a-slovenske-republice