Recepcia pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a nadviazania diplomatických stykov medzi Slovenskom a Českom

19. januára 2018 sa v Prahe konala slávnostná recepcia pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a nadviazania diplomatických stykov medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Medzi prítomnými bol aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok, predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radek Vondráček, ministerka práce a sociálnych vecí Jana Němcová, minister kultúry Ilja Šmíd, primátorka Prahy Adriana Krnáčová, honorárny konzul SR Jaroslav Weigl ako aj ďalší predstavitelia politického, hospodárskeho a spoločenského života ČR. Vondráček ako aj Korčok v príhovoroch potvrdili, že tieto dve krajiny majú medzi sebou skvelé, bratské vzťahy. 

Viac na: https://www.mzv.sk/web/praha/detail/-/asset_publisher/bZtjMy3iNwbo/content/statna-recepcia-k-25-vyrociu-vzniku-sr-a-nadviazania-diplomatickych-stykov-medzi-sr-a-cr/10182?p_p_auth=5x9vJ5dy&_101_INSTANCE_bZtjMy3iNwbo_redirect=%2Fweb%2Fpraha%2Fspravy