Oslavy Dňa víťazstva na generálnom konzuláte ruskej federácie v Brne

Pri príležitosti Dňa víťazstva usporiadal vo štvrtok 4. mája 2017 Generálny konzulát Ruskej federácie v Brne slávnostnú recepciu - tradičné zhromaždenie účastníkov protifašistického odboja, predstaviteľov Juhomoravského kraja, mesta Brna, Krajského vojenského veliteľstva, kultúrnych, vedeckých a spoločenských organizácií a inštitúcií. Slovenskú republiku reprezentoval Jaroslav Weigl, honorárny konzul SR v Brne.

foto JMK

Zdroj foto: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=336733&TypeID=2