V sobotu 16. januára 2016 sa vo vile Löw-Beer v Brne otvorila pre verejnosť nová múzejná expozícia s názvom Svet brnenskej buržoázie medzi Löw-Beer a Tugendhat. Expozícia vyzdvihuje hospodárske a stavebné aktivity rodiny Löw-Beer.

Secesná vila Löw-Beer prešla v rokoch 2013 a 2014 náročnou pamiatkovou obnovou a v roku 2015 bola vo vile inštalované muzeálne expozície. Expozícia Svet brnenskej buržoázie medzi Löw-Beer a Tugendhat moderným inštalačným spôsobom predstavuje kapitoly z dejín architektúry a životného štýlu meštianstva v Brne v období od 2. polovice 19. storočia až do začiatku 20. storočia.

Úvod je venovaný rýchlemu rastu Brna po polovici 19. storočia v súvislosti so zrušením hradieb a rýchlym nástupom industrializácie. Brnenský textilný priemysel pripomenie inštalácia vytĺkacieho stroja s niekoľkými drobnejšími exponátmi vzťahujúcimi sa k vlniarstvu zo zbierok Technického múzea v Brne.

Ďalej sa návštevník zoznámi so základnými genealogickými údajmi o rodu Löw-Beer, s rozvojom vilovej kolónie v Čiernych poliach a s históriou samotnej vily. Neoddeliteľnou súčasťou expozície je aj náznaková inštalácia meštianskeho interiéru na prelome 19. a 20. storočia (jedáleň), ktorá obsahuje originálne nábytkové kusy zo zbierok Moravskej galérie.

V roku 1929 daroval Alfred Löw-Beer svojej dcére Grete, vydatej Tugendhatové, parcelu v hornej časti pozemku pri ulici Černopolní na stavbu rodinného domu. Vila Tugendhat sa ako dielo architekta Ludwiga Miesa van der Rohe stala jednou z ikonických stavieb modernej architektúry (expozícia sa venuje životu a dielu architekta Miesa, nadčasovej architektúre vily Tugendhat a jej nedávnej pamiatkovej obnove). Prezentované sú unikátne artefakty z 30. rokov 20. storočia nájdené pri poslednej rekonštrukcii.

Architektúra je prezentovaná viac než desiatkou modelov potvrdzujúcich vývoj architektúry od neskorého historizmu, cez secesiu až po funkcionalizmus. Štruktúrne modely sú diela študentov fakulty architektúry VUT v Brne. Základné textové informácie v expozícii sú rozvíjané premietaním dobových fotografií a plánov napr. významných brnenských rodinných domov 20. storočia alebo zámorských stavieb architekta Miesa. Interaktívny prvok v expozícii predstavujú dotykové obrazovky či pohybom spúšťané zvukové koláže.

Vila Löw-Beer v Brne je najmladšou pobočkou Múzea Brněnska a po otvorení novej múzejnej expozície sa po polovici januára 2016 plnohodnotne zapojí do projektu Brnenského vilového kvarteta, ktoré voľne združuje slávne a verejnosti otvorené vily – vilu Tugendhatvilu StiassnyJurkovičova vilu.

Slávnostné otvorenie expozície v užšom kruhu verejných predstaviteľov, medzi inými aj za účasti honorárneho konzula SR Jaroslava Weigla, sa konalo v piatok 15. januára 2016 a bolo spojené s každoročným cestovateľským veľtrhom REGIONTOUR 2016, ktorý prebiehal na brnenskom výstavišti od 14. do 17. januára 2016.

6263120417-gallery1-bjg2y120418-gallery1-4ixgdVila Low-Beer

Zdroj: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mesto/4304-35319-nova-expozice-v-brnenske-vile-low-beer-se-otvira-pro-verejnost.htmlhttp://www.vilalowbeer.cz/cz/