Návšteva u hajtmana Juhomoravského kraja

V pondelok 22. mája 2017 vykonal Jaroslav Weigl, honorárny konzul SR, prvú oficiálnu návštevu u hajtmana Juhomoravského kraja Bohumila Šimka

foto JMK

foto JMK

Zdroj foto: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=337875&TypeID=2