Medzinárodný strojárský veľtrhu v Brne, ktorý sa konal v dňoch  3.10.2016 až 7.10.2016, je v súčasnosti jedným  z najdôležitejších strojárskych veľtrhov v strednej Európe s účasťou viac ako 1700 vystavovateľov, 860 firiem z 35 krajín sveta a je zameraný na všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

VIDEOZÁZNAM 

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu po prvý krát spoločne pripravilo pre slovenských podnikateľov platformu v rámci spoločnej expozície s významnou štátnou podporou a vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA. Význam participácie Slovenska  na platforme Národného stánku na MSV 2016 podporil svojou návštevou a príhovorom minister hospodárstva SR Peter Žiga v oficiálnom sprievode veľvyslanca SR v Českej republike Petra Weissa, generálneho riaditeľa agentúry SARIO Roberta Šimončiča a ostatných vládnych predstaviteľov a predstaviteľov podnikateľskej obce. 

Navyše podnikateľom bola poskytnutá príležitosť stretnutí a rokovaní s významnými predstaviteľmi štátnej aj obchodnej sféry počas Slovenského národného dňa v priestoroch BVV,  Pavilónu A, galérie Rotundy.
 
Otvorenia Slovenského národného dňa sa zúčastnili a hosťom sa prihovorili štátny tajomník Ministerstva obchodu a průmyslu ČR Vladimír Bärtl a riaditeľ BVV Jiří Kuliš. Podujatie za slovenskú stranu podporili svojou účasťou a príhovorom veľvyslanec SR v Českej republike Peter Weiss, honorárny konzul Jaroslav Weigl, generálny riaditeľ Sekcie priemyselného rozvoja a investícií MH SR Dušan Jurík a Jozef Troják, riaditeľ Národného projektu v agentúre SARIO.
 
Zástupcovia agentúry SARIO predstavili nástroje na podporu podnikania, priniesli konkrétne informácie o sérii odborných podujatí a konferencií na podporu exportných aktivít - SARIO Business Link a ponúkli možnosť partnerstva na najväčšom medzinárodnom B2B podujatí na Slovensku, na Slovenskej kooperačnej burze 2016. Služby a nástroje Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) - Podpora MSP formou prenosu znalostí predstavil riaditeľ Odboru programov a analýz Vladimír Borza. Bankové a poistné produkty EXIMBANKY pre malé a stredné firmy priblížila vrchná riaditeľka Miriam Letášiová. Nesporne zaujímavým vstupom bola prezentácia Martina Keleho, generálneho riaditeľa spoločnosti Matador Holdings, ktorá neustále posilňuje svoje postavenie v automotive.
Neformálna debata účastníkov Slovenského národného dňa poväčšine zameraná na fenomény, ktoré môžu ovplyvňovať  konkurencieschopnosť, kvalitu výroby a ziskovosť priemyselných podnikov aktívne pokračovala aj pri občerstvení.
 
Strojársky sektor patrí na Slovensku k najväčším zamestnávateľom. Ani počas pretrvávajúcej krízy nestratil základné konkurenčné výhody. K výhodám strojárstva patrí dlhodobá tradícia, neustále možnosti pre výskum a vývoj, dobré skúsenosti v implementácii nových technológií do výroby, ako aj vysokokvalifikovaní a odborne pripravení pracovníci.

Zdroj: http://www.sario.sk/sk/novinky/slovensky-narodny-den-na-msv-2016-v-brne