V dňoch 29. - 30.4.2014 sa na výstavisku Agrokomplex Nitra (SR) konala 22. prezentačná výstava výrobkov žiakov stredných škôl Mladý tvorca 2014. Pozvanie na výstavu prijalo aj 14 škôl z Kraja Vysočina v doprovode krajskej radnej pre oblasť školstva, Jany Fialovej, spolu s pánom konzulom Jaroslavom Weiglom.

"Cieľom výstavy je šíriť odbornú činnosť stredných škôl a prepojiť podnikateľské prostredie s trhom práce a v neposlednom rade predovšetkým inšpirovať žiakov základných škôl pri výbere budúceho povolania," uviedla Jana Fialová. Zároveň je výstava skvelou príležitosťou na nadviazanie nových kontaktov a spolupráce s ostatnými školami, ale tiež príležitosťou na utuženie vzťahov škôl z Vysočiny s partnerskými školami na Slovensku.

Pri tejto príležitosti sa za účasti pána konzula stretli zástupcovia Kraja Vysočina a zástupcovia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prehovorili spolu o spoločných projektoch, ktoré sú naplánované do blízkej budúcnosti a o ich realizácii.