V dňoch 29.9. - 3.10.2014 sa v priestorch brnenského výstavišťa konal 56. ročník Medzinárodného strojárenskeho veľtrhu MSV Brno 2014.

Mezinárodný strojárenský veľtrh je najvýznamnejší priemyslový veľtrh v strednej Európe,  s každoročnou účasťou viac než 1 500 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza cez 35% vystavovateľov a 10% návštevníkov. Návštevnosť je vysoko odborná, cez sedemdesiat percent návštevníkov ovplyvňuje rozhodovanie o investíciách, tretina patrí k vrcholovému managementu.Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárenského a elektrotechnického priemyslu.

Hlavnou témou MSV je priemyslová automatizácia,  prezentácia meriacej, riadiacej, automatizačnej a regulačnej techniky zahrňujúc všetky odbory veľtrhu. Odbor elektronika, automatizácia a meriaca technika je po obrábacej technike a materiáloch a komponentoch v strojárenstve tretím najobsiahlejším špecializovaným celkom MSV.
MSV je tradične venovaná vysoká mediálna pozornosťt, akredituje se cez štyristo novinárov. Súčásťou veľtrhu je špičkový doprovodný program odborných konferencií, seminárov a workshopov na aktuálne technické, obchodné a ekonomické témy.

V utorok 30. septembra stánok oficiálnej Slovenskej účasti slávnostne otvorili Pavol Pavlis, minister hospodárstva  Slovenskej republiky a Jan Mládek, minister priemyslu a obchodu Českej republiky.

Slovensko je pre ČR veľmi dôležitým zahraničným partnerom. Tento fakt potvrdzuje aj účasť slovenských firiem na MSV 2014. Slovensko je po Nemecku druhým najväčším zahraničným vystavovateľom.

„Vzťahy so Slovenskom sú na veľmi dobrej úrovni, najhoršia doba pre vzájomné ekonomické vzťahy bola medzi rozpadom federácie a vstupom oboch zemí do EU. Vďaka členstvu je teraz obchodovanie medzi oboma partnermi jednoduchšie,“ doplnil Jan Mládek. „Dôkazem dobrých vzťahov je aj možný vstup ČEZu do slovenských elektráreň, čo by mohlo priniesť ďalšie synergické efekty. Následne by znova fungovala česko-slovenská energetická sústava, ktorá by pre obe krajiny mohla priniesť výrazné úspory,“ komentoval úvahy o možnom angažmá ČEZu na Slovensku minister Jan  Mládek. Všetko je ale otázkou ďalších jednaní. Jedným z problémov je podľa Mládka prevzatie slovenských jadrových elektráreň, ktoré musí management spoločnosti starostlivo zvážiť.

V rámci tohto veľtrhu sa honorárny konzul SR v Brne, Jaroslav Weigl stretol s viacerými predstaviteľmi a zástupcami slovenských firiem a hovoril s nimi o budúcej možnej spolupráci, rozvoji  a podpore zastúpenia slovenských firiem na českom trhu.

Zdroj: www.bvv.cz; Ondřej Rázl, Hospodářské noviny