Vo štvrtok 25.9.2014 v spoločenskej sále Hotela Gustav Mahler bol pán honorárny konzul Jaroslav Weigl hosťom diskusného stretnutia "Kulaté stoly Vysočiny" s ministrom vnútra ČR Milanom Chovancom a zástupcami podnikateľov a verejnej správy.

Cieľom projektu "Kulaté stoly Vysočiny" je verejná diskusia významných osobností, čelných politikov štátu a kraja s podnikateľmi, predstaviteľmi súkromného aj verejného sektoru. Moderovaná diskusia prebieha v príjemnej atmosfére pri spoločenskej večeri. V priebehu večera majú pozvaní hostia z publika možnosť klásť kľúčovým osobnostiam akékoľvek vecné dotazy, tvorivé námety, návrhy, či plány na zlepšenie aj možnú kritiku, za predpokladu, že navrhnú možnosti zlepšenia.

Jednou zo snáh honorárneho konzula SR bolo zasadenie sa o zjednodušenie procesu získavania prechodného, či trvalého pobytu pre slovenských občanov v ČR.

Čiastočný záznam zo stretnutia: