V pondelok 11.11.2013 v spoločenskej sále Hotela Gustav Mahler bol pán honorárny konzul Jaroslav Weigl hosťom diskusného stretnutia "Kulaté stoly Vysočiny" s predsedom vlády ČR v demisii Ing. Jiřím Rusnokom a zástupcami podnikateľov a verejnej správy.

Cieľom projektu "Kulaté stoly Vysočiny" je verejná diskusia významných osobností, čelných politikov štátu a kraja s podnikateľmi, predstaviteľmi súkromného aj verejného sektoru. Moderovaná diskusia prebieha v príjemnej atmosfére pri spoločenskej večeri. V priebehu večera majú pozvaní hostia z publika možnosť klásť kľúčovým osobnostiam akékoľvek vecné dotazy, tvorivé námety, návrhy, či plány na zlepšenie aj možnú kritiku, za predpokladu, že navrhnú možnosti zlepšenia.

Čiastočný záznam zo stretnutia si môžete pozrieť na adrese:

http://www.kulatestolyvysociny.cz/kulate-stoly-vysociny-navstivil-premier-rusnok