Benefičný koncert pri príležitosti uctenia pamatky vojnových hrdinov

Dňa 11.11.2018 sa v Sone uskutočnil benefičný koncert, ktorým sme si mohli pripomenúť sté výročie konca prvej svetovej vojny, rovnako ako i uctiť pamiatku hrdinov, ktorí padli v tejto i druhej svetovej vojne. Tento koncert organizoval Nadačný fond Niké, ktorého riaditeľkou je pani Miroslava Vepřeková. Na tomto koncerte nechýbal samozrejme ani pán honorárny konzul SR, Jaroslav Weigl. Spomedzi účastníkov sa predstavili i známe tváre ako Hana Holišová v doprovode New Time Orchestra, Jana Chaloupková s Janom Králom, zmiešaný spevácky zbor Kampanela či skupina mažoretiek LILI a mnoho ďalších. 

Fotografie uverejnené so súhlasom Nadačného fondu Niké

Viac informácií na http://www.nadacnifondnike.cz/beneficni-koncert-pro-valecne-veterany-a-jejich-rodiny-2/