Búrlivé ovácie privítali 30. novembra 2016 na koncerte v Smetanovej sieni Obecného domu v Prahe Editu Gruberovú, ktorá je bezpochyby jedným z najväčších vokálnych fenoménov súčasnej doby. Koncert venovaný predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie bol neopakovateľným zážitkom pre nadšené obecenstvo, v ktorom boli okrem bežných pražských poslucháčov prítomní členovia pražského diplomatického zboru, slovenskí krajania a tiež cudzinci, ktorých pán veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss vo svojom úvodnom prejave zvlášť privítal. Medzi zástupcami Slovenska nechýbal ani Jaroslav Weigl, honorárny konzul SR v ČR.

Odzneli diela Rossiniho, Donizettiho, Masseneta a Belliniho, ale aj Moyzesove Tance z Pohronia op. 43 (Nad vatrou s valaškami, Po robote pri muzike). Medzi prídavkami sa objavila aj ľudová pieseň Dolina, dolina, kamenný chodníček a ária Adely zo Straussovho Netopiera. Pani Gruberová ku koncertu pripojila i autogramiádu.

Zdroj: Slovenský inštitút