Koncepcia výstavy k oslave 100. výročia vzniku Československa

Vo štvrtok 15. júna 2017 sa v Prahe uskutočnila prezentácia koncepcie výstavy k budúcoročnej oslave 100. výročia vzniku Československa, ktorej sa zúčastnil i honorárny konzul SR Jaroslav Weigl. Predmetom prezentácie bolo informovať o zamýšľaných témach tejto výstavy. Organizátorom projektu, ktorými sú Ministerstvo priemyslu ČR a Ministerstvo kultúry ČR, si kladú za cieľ prezentovať osobitosť českého a slovenského národa, ako aj históriu, kultúru a hospodársku úroveň oboch krajín. Samotná výstava sa uskutoční od 1. mája do 31. júla 2018 v priestoroch brnenského výstaviska. 

Viac informácií o výstave: Dvě země - Stejná historie

Zdroj: http://www.electroindustry.cz/files/prilohyudalosti/CSExpo.pdf